எச்சரிக்கை!

Sunday, June 10, 2007


அரசுப் பேருந்தின்
கடைசி இருக்கையில்
அமரப் போகும் முன்
பளிச்சென
கண்ணில் படுகிறது
பக்க கண்ணாடியில்
ஒட்டி வைத்த விளம்பரம்.
'இன்றே
ஆயுள் காப்பீடு செய்து கொள்வீர்!'சிவாஜி

Read more...

Donate a Link for Green World - NGO

You can donate a link from your blog or website for Green World - NGO, A Non-Profit Social Welfare Organization functioning at Erode.
This is what you will see.Optionally use this Widget installer to add this link to your blogger blog.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP