தோல்வி...

Friday, December 29, 2006


கோடி நட்சத்திரம்
கூடி வரவேற்கிறது. வா தோழா!

தவழ்ந்து திரியும் மேகம்
மழையாய் உனைத் தழுவ
தவியாய் தவிக்கிறது. வா தோழா!

அந்தி நிலவில்
மயங்கும் பொழுதில்
மல்லிகை வாசத்தோடு வீசும்
மெல்லிய தென்றல்...
ஒரு புயலுடன் உரசி
லட்சிய நெருப்பைப் பற்ற வைக்கும்
இது ஒரு புத்துணர்வு சுவாசம்!

இங்கு உனக்கே எல்லாம் விசுவாசம்
இன்னும் தோல்வியோடு உனக்கென்ன சகவாசம்?

தளராமல் நடைபோடு...

இனி வரும் உதயம்
உனக்கே உபயம்.


-சிவாஜி

1 comments:

raja said...

"மெல்லிய தென்றல்...
ஒரு புயலுடன் உரசி
லட்சிய நெருப்பைப் பற்ற வைக்கும்
இது ஒரு புத்துணர்வு சுவாசம்!"

Excellent!!!

Donate a Link for Green World - NGO

You can donate a link from your blog or website for Green World - NGO, A Non-Profit Social Welfare Organization functioning at Erode.
This is what you will see.Optionally use this Widget installer to add this link to your blogger blog.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP