தமிழகத்தில் கல்வி | எழுத்தாளர் ஜெயமோகன்

Thursday, May 28, 2009

எழுத்தாளர் ஜெயமோகன், தேர்வு என்ற தலைப்பில் தன் மகனுடன் சேர்ந்து அனுபவித்த பள்ளிக் கல்வி பிரச்சனைகளையும், கல்வி பற்றிய நம் சமூகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கண்ணோட்டங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். நான் வாசித்து விட்டு முடிக்கும் போது அரசுப் பள்ளிக்கூடங்கள் அணுகு முறையில் நன்றாக உள்ளதாகவே உணர்கிறேன். ஆனால் பெரும்பாலான அரசுப் பள்ளிகளில் அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லை என்பது வருந்தத் தக்க ஒன்று. இதைப் பற்றி அவர் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. ஒருவேளை அவர் மகன் படிக்கும் அரசுப் பள்ளிக் கூடத்தில் எல்லா வசதிகளும் இருக்கலாம்.

0 comments:

Donate a Link for Green World - NGO

You can donate a link from your blog or website for Green World - NGO, A Non-Profit Social Welfare Organization functioning at Erode.
This is what you will see.Optionally use this Widget installer to add this link to your blogger blog.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP